Historie našeho oddílu

By Kapřík

Přepis z kroniky Oddílu stolního tenisu (psáno Josefem Výmolou, poté Vojtou Výmolou):

Předmluva:

Tato kniha má zaznamenat začátky stolního tenisu a jeho další vývoj v naší obci Nivnici. Oddíl stolního tenisu se velmi dobře rozvíjí. Je třeba alespoň ve zkratkách vše podchytit, aby příští nástupci tohoto krásného sportu věděli, jaké těžkosti měli začátečníci stolního tenisu v Nivnici.

Výmola Josef

Základy stolního tenisu byly zapuštěny na měšťanské škole. Kolem roku 1947 – 48 zakoupil učitel Přibylík stůl na pinec. Stůl byl umístěn v suterénu na chodbě nebo v místnosti, kde se promítalo kino. Hodně zájemců z řad školní mládeže zde prožilo spoustu svého volného času.

Největší základna pro stolní tenis byla utvořena v hostinci paní Skybové. Tato hostinská zakoupila stůl, pálky a míčky. Toto všechno půjčovala za poplatek. Stůl byl ve velké permanenci, nebyl ani chvíli volný. Ti mladší byli odstrkováni staršími, například Bratrych?, Kopecký (Toník), Bršlica (Čona), Gazdík a jiní si tento stůl předplatili třeba na celý večer a mladší museli jenom přihlížet. Druhá parta byla zase Trtek Laďa, Karásek, Trtek Tomáš, Janča Šimon, Mošťek František, Víceník František, Karlík Josef, Zvářal Fratišek a jiní. Tito se zde velmi hodně vyžívali. Hrávali se zde velké zápasy o čokoládu, ba dokonce o štamprle. Hostinská  tohoto stolu velmi využívala, následkem velkého zájmu. Hra se platila na hodiny a hostinská tyto hodiny posouvala, aby vydělala více peněz. Byl velký nedostatek míčků, o kvalitě ani nemluvit. Bílé nebyly vůbec, tak se hrálo s míčky červenými, které byly velmi těžké. Nikomu to však nevadilo.

K závodnímu provozování stolního tenisu se přišlo následovně. Kluci se domluvili mezi sebou, že sehrají přátelský zápas s mužstvem Uh. Brodu v hostinci u Skybů. Po tomto utkání se přihlásili od nás na okresní přebor Uh. Brodu dorostenců a dospělích. Byli to tito hráči: Moštěk Fr., Víceník Fr., Karlík Jos., Zvářal Fr., Trtek Lad. a do dorostu Víceník Fr., Karlík Jos., Zvářal František. V dorostencích se našim nadávaly vůbec žádné naděje, dominovali zde hráči Uh. Brodu a Bojkovic. Při zápasech však naši dorostenci začali vyhrávat. Zajímavý byl zápas Karlíka Josefa se Zvářalem Frantou. Franta vždy Josefa porážel. V tomto střetnutí se situace opakovala. Josef stále posuňky žádal Frantu, aby mu tento zápas nechal. Ten však kýval hlavou, že né. Nakonec však Josef tento zápas vyhrál! Jaké bylo překvapení, když se do finále probojovali dva Nivničané J. Karlík a Fr. Víceník, kde Karlík vyhrál 2:0 na sety. Dostal od Okresního výbory sošku. Při gratulaci Fr. Víceníkem v horlivosti oba tuto sošku upustili na zem. Karlík se z toho rozplakal. Víceník ho chlácholil, že mu sošku slepí.

V mužích se tolik nedařilo, prohráli většinou ve vyřazovacích bojích, jedině Fr. Moštěk obsadil 3. místo. Do Soutěže Českého poháru se z našeho oddílu přihlásilo smíšené družstvo. Skončilo na  4. místě v tabulce díky horšímu poměru setů za Bojkovicemi a Luhačovicemi. Oddíl má nyní 6 můžu, 3 ženy, 7 dorostenců a 3 dorostenky, celkem 19 členů. Krajského přeboru v Otrokovicích se zůčastnil Karlík Josef. V silné konkurenci se umístnil na 13. místě.

V prosinci se zůčastnili členové oddílu Okresního přeboru jednotlivců v Bojkovicích a to: 1 muž, 1 žena a 5 dorostenců. V ženách Sovišová? získala druhé místo. V dorostencích zvítězil Fr. Moštěk a Karlík Josef obsadil 3. místo. Umístění dorostenců jest jistě úspěchem toho mladého oddílu.

Zápis z první výroční členské schůze, která se konala 20. 1. 1952 v sále Společenského domu za účasti 15 členů v 19:30. Schůze byla zahájena Fr. Mošťkem. Po zahájení jmenovaný zhodnotil činnost oddílu za uplynulý rok 1951. Byly vzpomenuty začátky stolního tenisu v Nivnici v roce 1947, kdy se hrávaly přátelské zápasy u Skybů. V roce 1949 – 1950 stolní tenis zanikl. Konečně po sjednocení tělovýchovy byl opět založen. Hrávaly se jen přátelské zápasy, poněvadž soutěž v okresu Uh. Brod nebyla. Ve volbě výboru byli zvoleni:

Vedoucí:  František Moštěk

Výchovný referent:  Karel Karásek

Organizační referent:  Anna Kaňová

Pokladník:  Vladimír Trtek

Hospodář:  Josef Karlík

Vedoucí dorostu:  Tomáš Trtek

Referent Toz: František Moštěk

Po ukončení voleb byl navržen plán pro rok 1952, který byl schválen. Od druhé poloviny ledna až do konce března 1952 jsou termínovány mistrovské zápasy, mezi kterými se budeme snažiti sehrát co nejvíce přátelských zápasů. Mimo to se zůčastní členové oddílu, kteří hrají také kopanou, přípravných cvičení pro splnění Toz. Po ukončení mistrovské soutěže uspořádá náš oddíl přebor jednoty jednotlivců.

Stolní tenis se hrál do roku 1954. V zimě odešlo hodně členů na základní vojenské cvičení. Byli to Karlík Josef, Moštěk František, Trtek František, Zálešák František a Trtek Tomáš. V lednu 1956 se pokoušel Okresní výbor tělovýchovy v Uh. Brodě znovu obnovit činnost oddílu u nás. Uspořádal se Okresní přebor jednotlivců. Byl velmi málo zastoupen, přijeli jenom hráči z Luhačovic, od nás se zůčastnili Trtek Karel, Marek František, Výmola Josef, za Luhačovice přijeli manželé Znorovští, Kubíček, Licka. Zvítězil Znorovský před Kubíčkem.

Oddíl začal plně fungovat až s příchodem vojáků. Vedení převzal Výmola Josef. První družstvo se znovu přihlásilo do okresního přeboru v sezoně 1956 – 57. Soutěž hráli: Karlík Josef, Trtek František, Zálešák František, Moštěk František (jenom doma), Víceník František, Zvářal František, z nových Karlík Jan a Výmola Josef. V mistrácích bojovali se střídavými úspěchy. V soutěži dominovali oddíly Bojkovic a Luhačovic. V našem okrese se mužstva v posledních letech hodně rozvinuly. V krajských třídách hráli Uh. Brod a Luhačovice. Hodně vesnických tělovýchovných jednot založilo velmi dobré oddíly, jsou to Újezd u Luhačovic, Nivnice, Květná, Havřice, Hradčovice, Prakšice, Záhorovice, Pozlovice. Umístnili jsme se hned za Bojkovicemi, Luhačovicemi a Újezdem. Do oddílu se hlásí hodně školní mládeže. Bylo rozhodnuto, že se tato mládež povede, aby se oddíl rozšířil a hlavně aby byli nový zástupci.

Na závěr sezony se 1956 – 57 byl uspořádán přebor jednoty. Zůčastnilo se 20 žáků, 12 dorostenců, 5 dorostenek a 16 dospělích v sále Besedy. V žácích zvítězil Soukeník Josef, v dorostencích Výmola Vojta, v dorostenkách Smetanová Ludmila. Na prvním místě v kategorii dospělích skončil Moštěk František, druhý byl Karlík Josef, třetí Víceník František, čtvrtý Výmola Josef. Po skončení sezony se ještě hrávalo v tělocvičně, ale jen nárazově.

V sezoně 1958 – 59 se do soutěží přihlásilo jedno družstvo dospělích a smíšené družstvo dorostu. Hráli Karlík Josef, Výmola Josef, Karlík Jan, Výmola Tomáš, Výmola Vojtěch, Marek Karel, Smetanová Ludmila, Skybová Anna (Kaňová), Musilová Marie. Družstvo dospělích se umístilo na třetím místě v tabulce. Zápasy jsou velmi zajímavé, i když ženy ještě nedosahují výkonnosti mužů. Je však do budoucnosti s ženami počítat. Které mužstvo bude mít dobré ženy, bude mít velkou výhody. :-)

Další pokračování bude co nejdříve následovat……..

Historický zápis utkání z roku 1957:

Škoda jen, že historický zápis je zrovna prohra se Slovanem Luhačovice “B”, docela jistě se jedná o první prohru Nivnice a zcela náhodnou! ;-)

Pozvánka na Přebory ČSR z roku 1982:

Původní kronika psaná od roku 1960:

 

You must be logged in to post a comment.